فن فشار مثبت

سیستم تخلیه دود یا فن فشار مثبت نه تنها باعث تخلیه دود و آتش از مسیر خروج افراد از ساختمان میشود. بلکه باعث اطفای حریق نیز میشود.

جهت آشنایی کامل با نحوه استفاده اینجا رو کلیک کنید.