اسپرینکلر بالازن

مشخصات فنی

نوع : بالا زن

نوع واکنش : استاندارد

قطر نامی رزوه  : ½ اینچ

حداقل فشار :  0.5 bar

حداکثر فشار : 12 bar

جنس : برنج

دما : 68°C